Make your own free website on Tripod.com

Carl Brummer

Carl Brummer (1853-1930) uddannet arkitekt. Et par år efter århundredskiftet samlede kunsthåndværkerne sig i foreninger. »Selskabet for dekorativ kunst« havde Carl Brummer som leder. Han indbød i 1905 en kreds af håndværkere til et møde, og foreslog dannelse af »en permanent udstilling«. Efter mange forhandlinger og skænderier stiftedes så endelig den 4. februar 1907 »Forening for kunsthaandværk« og hofjuvelerer A. Dragsted blev dens formand. 1908 åbnedes foreningens første udstilling.

Var ivrig initiativtager, da "Selskabet" blev til.

Brummer var den første formand.

Carl Brummer viste momentane tilløb til interesse for de europæiske modeudsving.