Make your own free website on Tripod.com

Thorvald Bindesbøll

Thorvald Bindesbøll var en europæisk forgrundsfigur, der ud fra samtidens kunstneriske strømninger og indgående kendskab til tidligere epokers og andre kulturers kunst skabte sin egen stil. Han er Danmarks mest originale formgiver til dato og den danske kunstner, der mest nyskabende har beskæftiget sig med keramik og sølv. Bindesbøll satte nye standarder for kunsthåndværk, og han var førende i den designmæssige udvikling, der skete omkring århundredeskiftet. Han er Danmarks mest markante kunstner på ornamentikkens område, og han udførte tegninger til bl.a. møbler, bogbind og broderier - og hans værker er til stadig inspiration!

Thorvald Bindesbøll - biografisk rids

Thorvald Bindesbøll fødtes i 1846 i en familie, der hørte til den københavnske kunstnerelite, og hvor faderen arkitekt M.G. Bindesbøll var i færd med at afslutte sit hovedværk Thorvaldsens museum. Thorvald viste allerede som barn et stort kunstnerisk talent og var livet igennem bredt kulturelt orienteret. I årene 1861-76 uddannede han sig til arkitekt på Kunstakademiet i København, men fik i løbet af sin virketid kun få byggeopgaver. Han tog desuden polyteknisk eksamen i kemi, hvilket givetvis fik betydning for hans kendskab til farver og glasurer i arbejdet som keramisk formgiver.
Siden barndommen havde Bindesbøll tegnet broderimønstre til sine søstre og andre kvindelige bekendte, men særligt fra begyndelsen af 1880erne, da han begyndte at interessere sig for keramik, kom der for alvor gang i hans løbebane som designer. Kunsthåndværket kom til at præge hele hans liv og favnede utrolig vidt i materialer og emner, i de sidste år dog med vægt på sølvet. På tidens store udstillinger opnåede Bindesbøll international anerkendelse i forskellige sammenhænge, både som formgiver og udstillingsarrangør, bl.a. på Verdensudstillingen i Paris i 1900.
Med kælenavnet "Bølle" og med mange anekdoter om hans særprægede liv og færden har Thorvald Bindesbøll desuden indskrevet sig i Danmarks kunsthistorie som en af de store personligheder, der sagde sin mening uden omsvøb og var kendt og elsket, frygtet og hadet for sine værker.

Stilen

Thorvald Bindesbølls originale ornamentik, der bl.a. var inspireret af japansk kunst, udvikledes særligt gennem arbejdet med keramik i løbet af 1880´erne, og i mange af sine arbejdstegninger foregreb han det 20. århundredes abstrakte kunst. Den nye stil kom også til udtryk i hans øvrige arbejder, og den evne til at udfylde en flade dekorativt, som han allerede havde som barn, blev udviklet til det uovertrufne. For Bindesbøll var ingen form og intet kunstnerisk motiv knyttet til et bestemt stof, og dermed var det en selvfølgelighed at overføre motiver fra et materiale til andre. Bindesbølls stil kendetegnes af eksperimenter med stramme og ofte asymmetriske kompositioner, der opleves som dynamiske harmonier.

Den stilskabende designer

Thorvald Bindesbølls billedsprog foregreb det 20. århundredes kunst, og hans alsidige talent blev benyttet i utallige sammenhænge. Bindesbølls arbejde med kunsthåndværk og kunstindustri blev banebrydende for udviklingen af Skønvirkestilen, den danske version af Art Noveau, Jugendstilen og Arts & Crafts bevægelsen, der lagde vægt på både kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet. Internationalt blev han i samtiden især anerkendt for sin bogkunst, og han deltog i verdensudstillingerne i de sidste årtier i det 19. århundrede. Mange kender i dag Bindesbølls stil bl.a. fra hans Carlsberg-øletikette, der stadig er i brug og har prydet milliarder af flasker. Karakteristisk for hans arbejde var en idealistisk stræben efter altid at opnå det bedste - såvel kunstnerisk, som når han skulle samarbejde med håndværkere. Da Bindesbøll og andre kunstnere med interesse for formgivning i 1880erne stiftede "Dekorationsforeningen" var det da også med det formål at forny og udbrede kunsthåndværket på industriel basis og derved gøre det til folkeeje.